Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί ιδεών_

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί ιδεών για διαμόρφωση 4 τυπικών οικοδομικών τετραγώνων σε γειτονιές του Δήμου Κοζάνης και του Δήμου ΒόλουΔημοσίευση σχολίου