Γραφείο στο Άμστερνταμ_


Η ανάγκη για ένα γραφείο που θα έδινε στους εργαζόμενους την αίσθηση του οικείου, οδήγησε το Random Studium στο Άμστερνταμ στη δημιουργία του νέου τους χώρου εργασίας. Το σχέδιο ήταν, ο νέος χώρος να είναι ανοιχτός αλλά και προσωπικός. Ο χώρος που θα προκαλούσε την δημιουργία και θα επέτρεπε την ανταλλαγή γνώσης και έμπνευσης. Φυσικό φως, μικροί εσωτερικοί κήποι και φυσικά υλικά συνέθεσαν αυτόν τον μοναδικό χώρο εργασίας. Πηγή www.yellowtrace.com.au
Δημοσίευση σχολίου